UWAGA! PODAJĄC SWOJE SZCZEGÓŁOWE DANE OSOBOWE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI PONIŻSZEGO REGULAMINU.

Norweski dla Polaków przetwarza Twoje dane osobowe ze szczególną ostrożnością. Podając nam Twoje dane kontaktowe zgadzasz się na naszą Politykę Prywatności.

Regulamin uczestnictwa w kursach językowych w Norweski dla Polaków

WAŻNE! KORONAWIRUS I KURSY STACJONARNE

 • Kursanci z jakimikolwiek oznakami przeziębienia NIE MOGĄ uczestniczyć w zajęciach. Jeśli masz katar/kaszel/gorączkę, poinformuj o tym lektorkę najpóźniej do godziny 12.00 w dniu, w którym wiesz, że nie pojawisz się na zajęciach stacjonarnych. W tym wypadku zajęcia będą transmitowane dla Ciebie poprzez program Zoom. Będziesz widział tablicę, słyszał lektorkę oraz miał możliwość zadawania pytań. W przeciwieństwie do naszych kursów online, ta transmisja NIE BĘDZIE nagrywana i nie będzie wysyłana do Ciebie po zajęciach – musisz uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym. Jeśli zdarzy się, że musisz skorzystać z transmisji zajęć, poinformuj lektorkę wystarczająco wcześnie (najpóźniej do godz.12.00 w dniu zajęć), aby otrzymać instrukcję dołączenia do odpowiedniego pokoju w programie Zoom.
 • Zapisując się na kurs stacjonarny zgadzasz się na uczestniczenie w transmisji online w przypadku, jeśli Twój stan zdrowia będzie wymagał od Ciebie izolacji.
 • Konieczność izolacji i odbycia zajęć w formie trasmisji online nie jest podstawą do darmowej rezegnacji z kursu.
 • Kursanci, którzy pojawią się na zajęciach stacjonarnych z objawami choroby, zostaną wyproszeni z zajęć.
 • W przypadku wprowadzenia przez władze zakazu spotkań lub godziny policyjnej ze względu na sytuację pandemiczną, spotkania stacjonarne, które nie będą mogły się odbyć zgodnie z prawem, zostaną przeniesione w tryb online na czas trwania zakazu.
 • Przeniesienie zajęć stacjonarnych w tryb online ze względu na prawny zakaz spotkań nałożony przez norweskie władze, nie jest podstawą do darmowej rezygnacji z kursu.
 • W przypadku konieczności kwarantanny lektorki lub wykrycia przypadku zakażenia wśród kursantów i konieczności kwarantanny grupy, zajęcia zostaną przeniesione w tryb online na czas kwarantanny.
 • Przeniesienie zajęć stacjonarnych w tryb online ze względu na konieczność kwarantanny, nie jest podstawą do darmowej rezygnacji z kursu.
 • W przypadku zmniejszenia poprzez Rząd Norweski dopuszczalnej ilości osób obecnych w jednym pomieszczeniu, zajęcia będą prowadzone w sposób mieszany, podczas którego uczestnicy kursu będą odbywali zajęcia wymiennie stacjonarnie w sali oraz poprzez transmisję Zoom.
 • Zapisując się na kurs, kursant zgadza się na odbywanie zajęć mieszanych, w przypadku konieczności ich wprowadzenia.

ZAPISY I PŁATNOŚĆ

 • Płatność odbywa się za pomocą przelewu na konto firmowe. Płatność gotówką nie jest akceptowana.
 • Podanie szczegółowych danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i daty urodzenia) jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz akceptacją niniejszego regulaminu. Po potwierdzeniu uczestnictwa w kursie nie istnieje możliwość z jego rezygnacji.
 • Dane do ewentualnej faktury muszą być podane na etapie zapisu na kurs. Po wystawieniu faktury nie istnieje możliwość zmiany danych na fakturze.
 • Jedyną podstawą do darmowej rezygnacji z kursu potwierdzonego danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania) jest zwolnienie lekarskie trwające dłużej niż 2 tygodnie, rozpoczęte po zapisaniu się na kurs. Przyczyny osobiste nie są podstawą do darmowej rezygnacji z kursu grupowego.
 • Uczestnik rezygnujący z kursu z przyczyn innych niż 2 tygodniowe zwolnienie lekarskie zostanie obciążony całkowitym kosztem kursu.
 • Osoba, która zapisała się na kurs w trakcie zwolnienia lekarskiego, nie ma prawa do rezygnacji z kursu na podstawie zwolenienia lekarskiego.
 • Kursy Norweski dla Polaków są prowadzone przez szereg specjalistek. Norweski dla Polaków nie gwarantuje obecności tej samej lektorki na kolejnym poziomie kursu. Zmiana lektorki nie jest podstawą do rezygnacji z kursu.
 • Przekroczenie terminu zapłaty należnej faktury skutkuje podwyższeniem faktury o opłaty administracyjne (purregebyr) w wysokości zgodnej z prawem norweskim.
 • W przypadku braku zapłaty za zaległą fakturę, o której przypomnienie (purring) oraz ostrzeżenie o windykacji (inkassovarsel) zostało wcześniej wysłane, faktura zostaje przekazana do biura windykacyjnego (inkasso).

ZAJĘCIA GRUPOWE

 • Minimalna ilość uczestników na kursie stacjonarnym to 5 osób, a na kursie online 3 osoby. W przypadku braku minimalnej liczby chętnych na kurs, kursant może przenieść się do innej grupy na tym samym poziomie zaawansowania lub zrezygnować z uczestnictwa w kursie.
 • Ostrzeżenie o niewystarczającej ilości chętnych wysyła się na tydzień przed rozpoczęciem kursu.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 • Pakiet zajęć indywidualnych jest ważny 2 miesiące od daty pierwszych zajęć. Po upłynięciu tego czasu, ewentualne niewykorzystane godziny przepadają, a abonament spotkań traci swoją ważność.
 • Zmiana terminu zajęć indywidualnych musi odbyć się najpóźniej 48 godzin przed planowanymi zajęciami. W przypadku późniejszych zmian, lekcja zostaje uznana za odbytą.
 • Lekcja rozpoczyna się i kończy o ustalonej wcześniej godzinie. Lekcja nie jest przedłużana w przypadku spóźnienia ucznia.

ZAJĘCIA ONLINE

 • W zależności od wybranego trybu zajęć kursy online są objęte zasadami zajęć indywidualnych lub grupowych zawartych w podpunktach “zajęcia indywidualne” lub “zajęcia grupowe”.
 • Odpowiedzialnością ucznia jest zapewnienie szybkiego połączenia internetowego, sprawnego sprzętu – komputera (zalecany), tabletu lub telefonu oraz sprawdzenie działania mikrofonu i słuchawek, które pozwolą na komunikację z lektorką oraz resztą grupy.
 • Sprawdzenie funkcji technicznych połączenia musi odbyć się przed rozpoczęciem każdego spotkania. Kurs rozpoczyna się punktualnie o ustalonej godzinie.
 • W przypadku wspólnego uczestnictwa w kursie dwóch osób (np. partnerów), każdy kursant zapisuje się na kurs niezależnie.
 • Zaleca się, aby każdy uczestnik miał dostęp do własnej maszyny i znalazł własną przestrzeń do uczestnictwa w kursie. Uczniowie uczestniczą aktywnie w zajęciach np. uzupełniając ćwiczenia na ekranie lektorki. Wspólne korzystanie z jednego komputera prowadzi łatwo do zakłócania nauki i straty czasu wszystkich uczestników kursu.
 • Na zajęciach mikrofony uczniów są stale włączone – możemy Cię słyszeć. Uczestnik kursu musi zapewnić względną ciszę w miejscu odbywania się lekcji online. W przypadku zakłóceń ze strony ucznia lektor ma prawo do wyłączenia jego mikrofonu.
 • Na zajęciach kamery uczniów pozostają włączone – widzimy Cię. Istnieje możliwość wyłączenia kamery ze strony uczestników kursu, jednak zaleca się, aby utrzymać również kontakt wizualny – tak jest nam łatwiej widzieć, czy nadal pracujesz nad ćwiczeniem lub się zastanawiasz.
 • Problemy techniczne ze strony ucznia nie są podstawą do zwrotu kosztów lekcji.
 • Przed rozpoczęciem kursu uczeń otrzymuje drogą mailową kompendium wiedzy w formacie pdf. Kompendium może zostać wydrukowane w celu naniesienia własnych notatek (zalecane) lub używane w wersji elektronicznej.
 • Po zajęciach nagranie zajęć oraz zrzuty ekranu wysyłane są do uczestników danych zajęć w celach edukacyjnych. Na nagraniu oraz zrzutach ekranu mogą pojawić się wizerunki kursantów, którzy uczestniczyli w zajęciach. Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie nagrań zajęć, na których widoczny jest Twój wizerunek, pozostaw Twoją kamerę wyłączoną przez cały okres trwania zajęć. 
 • Nagrania przesyłane do kursantów mają wyłącznie cel edukacyjny i są przeznaczone do użytku prywatnego kursanta. Zabrania się dalszej publikacji nagrań, zrzutów ekranów oraz materiałów otrzymanych od pracowników Norweski dla Polaków AS.

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY DODATKOWE

 • Autorskie materiały dodatkowe są udostępniane bezpłatnie na pierwszych zajęciach w postaci kompendium wiedzy. W przypadku udziału w kursie online, kompendium jest wysyłane drogą mailową po potwierdzeniu zapisu na kurs.
 • Na kursach na poziomach A wszystkie materiały do nauki oferowane są w cenie kursu. Na kursach na poziomach B korzystamy z podręczników Stein på stein (2021) – poziom B1 oraz Her på berget (2016) – poziom B2. Podręczniki te należy zakupić we własnym zakresie.

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW CYFROWYCH

 • Podczas zajęć, na korytarzu szkoły oraz na platformie kursów online, nasze spotkania mogą być nagrywane w postaci filmów do mediów społecznościowych, zdjęć lub w formie nagranego zapisu z lekcji online.
 • Kursanci zgadzają się na upublicznienie tych nagrań w mediach społecznościowych w ramach działań marketingowych szkoły.